ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงประจำโรงเรียน
เพลง  มาร์ชไตรภพวิทยา
       มาพวกเราชาวไตรภพวิทยา  มาพวกเราชาวไตรภพวิทยา  มาพวกเรา ช่วยกันพัฒนา
ร่วมใจกัน เพื่อโรงเรียนของเรา  เรื่องกีฬาเราไม่ด้อยน้อยหน้าใคร เรื่องกีฬาเราไม่ด้อยน้อยหน้าใคร สู้เถิดเรา เพื่อความมีชัย  สู้กันไป ด้วยน้ำใจนักกีฬา  สามโลกเราต้องกระเดื่องเรื่องวิชา เพียรเถิดหนา ให้อนาคตสดใส  จรรยาดี กีฬาเด่น การเรียนเกรียงไกร  เชิดชูไว้ไตรภพวิทยา


เพลง  มาร์ชอนุบาลไตรภพวิทยา
เราอนุบาลไตรภพวิทยา  สุขใจนักหนา  เรามาโรงเรียน  เราหัดอ่านเขียน  เรารำเล่นเรียน  เรารักโรงเรียนไตรภพวิทยา สุขใจยิ่งนัก  เพื่อนรักเราพร้อม  รวมใจสมานสามัคคี 
การเรียนเรียนดี  การเล่นเรามีระเบียบวินัยและความซื่อตรง  เรามีความรัก สมัครสมาน 
เรามีวิญญาณที่มั่นคง เรารักในชาติ ศาสน์กษัตริย์ยืนยง  เทิดธงไตรรงค์ชั่วนิจนิรันดร์


เพลง  โรงเรียนไตรภพวิทยา
โรงเรียนไตรภพวิทยา  เด็กๆ ได้มาเล่าเรียน  ตั้งใจอ่านเขียน พากเพียร เรียนเล่น รื่นเริง บันเทิงใจ  เราเล่น เราสนุก  ไม่มีทุกข์ ในโรงเรียน เราอ่าน เราเขียน เราเพียร เรียนวิชา
ครูสั่ง ครูสอน ครูวอนเราหนักหนา นักเรียนไตรภพวิทยา  ต้องเป็นคนดี


เพลง  สีธงโรงเรียนไตรภพวิทยา
แสด-เขียว นี่คือสีสง่า  ไตรภพวิทยาร่าเริงใจ  แสด-เขียว นี่คือเกลียวฤทัย  รัก เรากันไว้ให้เนิ่นนาน  แสด-เขียว คือที่รวมดวงมาน  สมัครสมานสามัคคีสุขใจ  แม้นกายห่าง ใจมิจางจากไกล  เราเทิดทูนไว้ไตรภพวิทยา  เราเทิดทูนไว้ไตรภพวิทยา  เราเทิดทูนไว้ไตรภพวิทยา