ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนไตรภพวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนไตรภพวิทยา
ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม  ครั้งที่ 38  ปีการศึกษา  2561
 
        วันนี้ 29 พ.ย. 61 โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม  ครั้งที่  3ปีการศึกษา  2561  ณ  สนามโรงเรียนไตรภพวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก  คุณอภิรมย์   เฟื่องฟูกิจการ  ผู้ปกครองนักเรียน เป็นประธานกีฬาสีในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา รักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ในการนี้ยังได้ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ร่วมเชียร์  มอบรางวัล  และเดินขบวนพาเหรดพร้อมกับเด็ก ๆ

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,16:43   อ่าน 270 ครั้ง