ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการประกวด การประดิษฐ์และตกแต่งต้นคริสต์มาส 2561
ประกาศผลการประกวด
การประดิษฐ์และตกแต่งต้นคริสต์มาส 2561 
ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นคริสต์มาสเบอร์ 11 = ด.ญ. กุลภรณ์ กองสิงห์  ป.4
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ต้นคริสต์มาสเบอร์ 12 = ด.ญ. กุลกันยา กองสิงห์  ป.4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ต้นคริสต์มาสเบอร์ 19 = ด.ญ. ณัฐณิชา บุษบงค์  ป.4

โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,12:52   อ่าน 85 ครั้ง