ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับ2-ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2561

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2561

...11 ม.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4-6) และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) ณ สนามโรงเรียนไตรภพวิทยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคล กาสา เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ มีทั้งการแสดงแห่เรือซึ่งเป็นประเพณีของชาวไตรภพวิทยาที่มีมานาน และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารีแต่ละหมู่ การจุดเทียนร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน - ผู้ปกครอง - นักเรียน

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,10:44   อ่าน 829 ครั้ง