ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561
วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561
..........2 มี.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและชมรมผู้ปกครอง-ครู ร่วมแสดงความยินดี

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,16:24   อ่าน 363 ครั้ง