ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
..........๑๓ มิ.ย. ๖๒ โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที รำลึกถึงพระคุณของครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นประธานในพิธีและได้เจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพิน  ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน


โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,16:20   อ่าน 421 ครั้ง