ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวด “ขวัญใจออเจ้า & ขวัญใจท่านหมื่น”

“ขวัญใจออเจ้า & ขวัญใจท่านหมื่น”
อนุบาลไตรภพวิทยา
 
..........28 มิ.ย. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา นำโดยอาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมประกวด “ขวัญใจออเจ้า & ขวัญใจท่านหมื่น” ให้กับหนู ๆ อนุบาลไตรภพวิทยา  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และอนุรักษ์การนุงผ้าไทย การไหว้สวยงามตามมารยาทไทย


โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,15:36   อ่าน 1442 ครั้ง