ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ม.1 - 3 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

“เรียนรู้สู่โลกกว้าง  ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู”
ม.1 - 3 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
 
..........3 ก.ค. 62  โรงเรียนไตรภพวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้โครงการ “เรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง สำรวจ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน


โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,12:02   อ่าน 771 ครั้ง