ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โรงเรียนไตรภพวิทยา ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โรงเรียนไตรภพวิทยา

..........4 พ.ย. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ และศิลปะ” ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ระหว่างวันที่ 4-5, 8 พ.ย. 62 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพิน   ศรีสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทกับนักเรียน โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนในวิชานั้นๆ ที่ถูกต้อง นักเรียนได้ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,16:07   อ่าน 132 ครั้ง