ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้น ป.1-3

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา....โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดเกาะวาลุการาม โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ กิจกรรมฝึกปฏิบัติประจำฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,11:32   อ่าน 113 ครั้ง