ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

...เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา...โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4-6) และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) ณ สนามโรงเรียนไตรภพวิทยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อมรรัตน์ ต๊ะวงศ์ษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ มีทั้งการแสดงแห่เรือซึ่งเป็นประเพณีของชาวไตรภพวิทยาที่มีมานาน และกิจกรรมการแสดงของลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารีแต่ละหมู่ การจุดเทียนร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน - ผู้ปกครอง - นักเรียน

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,11:11   อ่าน 108 ครั้ง