ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนักวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

.....26 มิ.ย. 62 อาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ต้อนรับคณะนักวิชาการ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ซึ่งมาปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนาม  ทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน สามารถใช้ในการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 405 ครั้ง