ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม

นักเรียนไตรภพวิทยาสุดเจ๋ง

สอบ O-NET  คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ประจำปีการศึกษา 2559

 

..........ได้แก่  เด็กชายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  และเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า   LP1  Quality  Awards  จาก สพป.ลำปาง เขต 1.......พร้อมด้วย  อาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา  เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  LP1  Quality  Awards  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  และมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าร้อยละ 50  และคุณครูวิภา  วีระเดช  ตัวแทนคณะครู เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า   LP1  Quality  Awards  โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์และมีค่าเฉลี่ย O-NET  สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 50  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 557 ครั้ง