ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับเกียรติบัตร ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

..........2 มี.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรพิน   ศรีสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา  ได้รับเกียรติบัตร  “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 และรางวัล OPEC ADMINISTRATOR AWORD 2019”  จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดังนี้
คุณครูกุลธิดา   กาวิละ,  คุณครูสนธยา  วุฒิศรี,  คุณครูชิต   ทัศบุตร,  คุณครูกรรณิกา   ไทยเดิม,  คุณครูศรัณย์ภัทร   บัวตูม,  คุณครูวิภา  วีระเดช  และคุณครูสุธินี   ต๊ะแสง  ในงานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามโรงเรียนไตรภพวิทยา

 

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 417 ครั้ง