ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับเกียรติบัตร ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2562

..........2 มี.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา  ได้รับเกียรติบัตร  “ครูดีศรีสถาบัน”  ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และคุณครูเสาวรส  กล้าผจญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา  คุณครูมณี  ศิริวัฒน์  คุณครูดรุณี  ม่วงปาน  และคุณครูเอกราช  มีเพียร  ในงานวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามโรงเรียนไตรภพวิทยา

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562,12:51   อ่าน 395 ครั้ง