ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

O-NET 100 คะแนนเต็ม 
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

.....26 มี.ค. 62 โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 441 ครั้ง