ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
เด็กเก่งไตรภพวิทยา ผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ(Thailand English Skills Evaluation Test)

เด็กเก่งไตรภพวิทยา

ผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

..........โรงเรียนไตรภพวิทยาขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรวิชญา  ศรีวงศ์  นักเรียนEnglish Club ชั้น ป.3  ผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  “TESET โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Skills Evaluation Test)” ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562  โดยมีอาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,15:45   อ่าน 201 ครั้ง