ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 2561

สุดยอด Science Show ไตรภพวิทยา
คว้ารางวัลระดับประเทศ!!

 .....นักเรียนไตรภพวิทยา คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ภายในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18-24 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก..อาจารย์รัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียน 
.....ได้แก่     
เด็กหญิงวิรัชตรา   ชมภูน้ำเงิน ป.6
 
เด็กหญิงกัลป์   เกียรติศิลป์  ป.6
เด็กชายธนัช   ไชยมงคล ป.5

โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอนคือคุณครูสุธินี  ต๊ะแสง  และคุณครูอัมพิกา  พิมสอน
และคุณครูผู้ควบคุมทีม คือ  คุณธรรมนูญ  สท้านไตรภพ  รองผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา

 

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 141 ครั้ง