ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
คว้า 3 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.1-3 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562

ชนะเลิศ 3 เหรียญทอง (ม.1-3)
ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

..........อาจารย์รัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้แก่
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,14:16   อ่าน 198 ครั้ง