ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
คว้า 5 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.4-6 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562

ชนะเลิศ 5 เหรียญทอง (ป.1-6)
ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
..........นักเรียนไตรภพวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอาจารย์รัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
ได้แก่
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-6
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling ป.4-6

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,14:19   อ่าน 153 ครั้ง