ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
เหรียญทอง “เล่านิทานประกอบท่าทาง” ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง “เล่านิทานประกอบท่าทาง”

........นักเรียนอนุบาลไตรภพวิทยา คว้ารางวัลเหรียญทอง  “การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง”  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย  ได้แก่ เด็กหญิงปพิชญา  กันแสน  อ.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งไตรภพวิทยาของเราด้วยนะคะ

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,16:35   อ่าน 147 ครั้ง