ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
เหรียญทอง “การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน” ระดับปฐมวัย

เหรียญทอง “การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน”

........นักเรียนอนุบาลไตรภพวิทยา คว้ารางวัลเหรียญทอง  “การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน”  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย  ได้แก่ เด็กชายทัพพ์หิรัญ   ภู่ไพจิตร  อ.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งไตรภพวิทยาของเราด้วยนะคะ

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,16:40   อ่าน 191 ครั้ง