ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
เหรียญทอง “การแข่งขันกายบริหาร” ระดับปฐมวัย

เด็กเก่งไตรภพวิทยา

คว้าเหรียญทอง “การแข่งขันกายบริหาร”

 

........นักเรียนอนุบาลไตรภพวิทยา คว้ารางวัลเหรียญทอง  “การแข่งขันกายบริหาร”  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ระดับปฐมวัย ได้แก่.....

1. ด.ญ. ณัฐรินีย์   สายเครือมอย

2. ด.ญ. นภัทร์ชญา   ธรรมสิทธิ์

3. ด.ญ. บุณยาพร   กันธิดา 

4. ด.ญ. ปิยาภรณ์   ศรีฟ้า 

5. ด.ญ. ศิริประภัสร์   แลวฤทธิ 

6. ด.ญ. สิริกร   พึ่งนิล 

7. ด.ญ. ปุญญพัฒน์   ทวีสุข 

8. ด.ญ. จันทราวรรณ   เครือมนิธิเมธ 

9. ด.ญ. กุลพิชชา   กองสิงห์ 

10. ด.ญ. รมิตา   ศรีบุรี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งไตรภพวิทยาของเราด้วยนะคะ

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,16:42   อ่าน 184 ครั้ง