ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
อบรมพัฒนาครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ประจำปี 2560

โรงเรียนไตรภพวิทยา...ได้จัดการอบรมพัฒนาครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ประจำปี 2560  เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช)  ซึ่งมีตัวแทนครูจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง มาเข้าร่วมการอบรม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด  และทุกเขตพื้นที่การศึกษา   เมื่อวันที่ 1 - 3 พ.ค. 60  ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 903 ครั้ง