ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครอง

        โรงเรียนไตรภพวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไตรภพวิทยา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียน  และโรงเรียนไตรภพวิทยาขอขอบคุณที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นสถาบันพื้นฐานในการดูแลอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนปูพื้นฐานด้านการศึกษาเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของท่าน   เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป   

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 857 ครั้ง