ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา โรงเรียนไตรภพวิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากรมูลนิธิยุวสถิรคุณ และท่านศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มาเป็นผู้บรรยายการอบรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลางโรงเรียนไตรภพวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 782 ครั้ง