ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
อบรม STEM Education ประถมต้น 2561

อบรม STEM Education.....โรงเรียนไตรภพวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น (STEM Education)
เพื่อเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ และพัฒนาให้ ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับความรู้และทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิงการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอน ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา (STEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 26 - 28 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียนไตรภพวิทยา

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,14:46   อ่าน 649 ครั้ง