ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง

..... โรงเรียนไตรภพวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไตรภพวิทยา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียน และโรงเรียนไตรภพวิทยาขอขอบคุณที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนไตรภพวิทยา เป็นสถาบันพื้นฐานในการดูแลอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนปูพื้นฐานด้านการศึกษาเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของท่าน เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป 

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,10:21   อ่าน 666 ครั้ง