ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
Kids Day 6th
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันครู 2563
สุขสันต์วันเด็กที่โรงเรียนไตรภพวิทยา ปี พ.ศ. 2563
ทำบุญตานตุงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2562
Christmas Day 2019
บูธโรงเรียนไตรภพวิทยา ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563
"ออกค่ายพักแรม" 2562
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
“เดินทางไกล” ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 2 และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ “สนุกสนาน ในกิจกรรมเข้าปร
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้น ป.1-3
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
พิธีเปิด งานกีฬาสีโรงเรียนไตรภพวิทยา ครั้งที่ 39/2562
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม “ค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ และศิลปะ” ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3
กิจกรรมประดิษฐ์โคมกระบอก
กิจกรรม “ค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ และศิลปะ” ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โรงเรียนไตรภพวิทยา ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ระดับชั้น ม.1-3
“ร่วมกิจกรรมงานตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2562
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
แจกขนมสร้างรอยยิ้ม
กิจกรรมตัดผมฟรี จากทีมงาน SUNDAY BARBER SHOP
ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง วิทยาศาสตร์
ชมละครเพื่อการศึกษา เรื่อง พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร จากคณะละครฅนทำคนดู
เจ้าหน้าที่ รพ.ลำปาง บริการฉีดวัคซีน ไอกรน คอตีบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนโรงเรียนสีขาว 2562