ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม “ค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ และศิลปะ” ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3
กิจกรรมประดิษฐ์โคมกระบอก
กิจกรรม “ค่ายวิชาการ ไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมฯ และศิลปะ” ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
พิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โรงเรียนไตรภพวิทยา ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ระดับชั้น ม.1-3
“ร่วมกิจกรรมงานตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2562
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
แจกขนมสร้างรอยยิ้ม
กิจกรรมตัดผมฟรี จากทีมงาน SUNDAY BARBER SHOP
ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ลำปาง วิทยาศาสตร์
ชมละครเพื่อการศึกษา เรื่อง พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร จากคณะละครฅนทำคนดู
เจ้าหน้าที่ รพ.ลำปาง บริการฉีดวัคซีน ไอกรน คอตีบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนโรงเรียนสีขาว 2562
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนไตรภพวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10