ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก ศธจ.ลป
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
ศน.ตรวจความพร้อมเปิดเทอม Covid-19
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
ร.ร.ไตรภพวิทยา ผ่านการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
โรงเรียนไตรภพวิทยา ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมเป็น อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
โรงเรียนไตรภพวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน “ด้านดุริยางค์”
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนไตรภพวิทยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันเด็กแห่งชาติ 2563
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
English Club โชว์การแสดง ในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (งานกีฬาจังหวัดลำปาง2562)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63
รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ระดับประถมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63
ร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนฮิมวัง จ.ลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
รับตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบที่สาม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เด็กเก่งไตรภพวิทยา ผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ(Thailand English Skills Evaluation Test)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสำรอง ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1-2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 62
รับเกียรติบัตร ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบได้ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับโควต้าเรียนต่อวิทยลัย
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับเกียรติบัตร ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 61
สอบ O-NET 100 ตะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 61