ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสำรอง ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1-2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 62
รับเกียรติบัตร ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบได้ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับโควต้าเรียนต่อวิทยลัย
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับเกียรติบัตร ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 61
สอบ O-NET 100 ตะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 61
รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 62 (2561)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 61
พิธีมอบรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2561
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 61
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 60
Opec Teacher Award 2017 ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60
ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 60
รางวัลสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 59
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่65
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59