ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ "ดีเยี่ยม"
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 61
สอบ O-NET 100 ตะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 61
รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 62 (2561)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 61
พิธีมอบรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2561
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 61
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 60
Opec Teacher Award 2017 ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60
ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 60
รางวัลสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 59
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่65
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทองแดงสอบแข่งขันสมาร์ แบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 15
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง ที่มีผลการสอบ ระดับชาติ ( O – NET ) ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 58
คณะครูโรงเรียนไตรภพวิทยา เข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 58