ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (งานกีฬาจังหวัดลำปาง2562)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63
รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ระดับประถมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปา
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63
ร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนฮิมวัง จ.ลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
รับตราพระราชทาน ผ่านการประเมินรอบที่สาม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เด็กเก่งไตรภพวิทยา ผ่านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ(Thailand English Skills Evaluation Test)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสำรอง ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1-2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 62
รับเกียรติบัตร ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบได้ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับโควต้าเรียนต่อวิทยลัย
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับเกียรติบัตร ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 62
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 61
สอบ O-NET 100 ตะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 61
รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 62 (2561)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 61
พิธีมอบรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2561
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 61
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 60
Opec Teacher Award 2017 ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60