ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ผลงาน
รับรางวัลผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระดับ "ดีเยี่ยม" (อ่าน 68) 19 ก.ย. 61
สอบ O-NET 100 ตะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 193) 27 มี.ค. 61
รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 62 (2561) (อ่าน 262) 25 ม.ค. 61
พิธีมอบรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2561 (อ่าน 289) 23 ม.ค. 61
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 419) 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 452) 06 เม.ย. 60
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สอบติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (อ่าน 499) 07 มี.ค. 60
Opec Teacher Award 2017 ภาคเหนือ (อ่าน 361) 02 มี.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา (อ่าน 298) 16 ก.พ. 60
ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (อ่าน 840) 16 ก.พ. 60
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 579) 12 ม.ค. 60
รางวัลสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 613) 25 ก.พ. 59
วันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 661) 23 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่65 (อ่าน 628) 18 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 495) 18 ก.พ. 59
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 517) 18 ก.พ. 59
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชา วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 685) 18 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทองแดงสอบแข่งขันสมาร์ แบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 15 (อ่าน 450) 18 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง ที่มีผลการสอบ ระดับชาติ ( O – NET ) ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 574) 06 พ.ค. 58
คณะครูโรงเรียนไตรภพวิทยา เข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 (อ่าน 841) 19 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดี นางสาวฐิราวรรณ แสงอบ (น้องเมย์) (อ่าน 4205) 07 พ.ย. 57
รับเกียรติบัตรผลการสอบ O-NET (อ่าน 805) 30 พ.ค. 56
รับรางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น สมาคมสถานศึกษาเอกชนลำปาง (อ่าน 1106) 23 ม.ค. 56
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี (อ่าน 1356) 18 ม.ค. 56
ผลงานครู (อ่าน 1007) 06 ก.ย. 55
ผลงานโรงเรียน (อ่าน 952) 05 ก.ย. 55