ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ SCIENCE SHOW 2019
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้า 5 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.4-6 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้า 3 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.1-3 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-6
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 62
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชน 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62