ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ไตรภพ คว้าที่ 1 เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
เหรียญเงิน "เพชรบวรวิทย์"
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล งานกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
Northern English Contest เหรียญทองแดงภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
English Club รับเกียรติบัตรร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง”
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
เหรียญทองระดับชาติ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ณ จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ชนะเลิศที่ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ ชั้น ม.1-3 ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้น ป.4-6
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “บรรยายธรรม”
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 19
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
เหรียญทอง “การแข่งขันกายบริหาร” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เหรียญทอง “การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เหรียญทอง “เล่านิทานประกอบท่าทาง” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันากรแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62