ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
อนุบาล ชนะการแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมกีฬานักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชน ครั้งที่1-2561 (อ่าน 24) 14 พ.ย. 61
4 รางวัล กีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 พิษณุโลกเกมส์2561 (อ่าน 44) 06 พ.ย. 61
รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 2561 (อ่าน 56) 03 ต.ค. 61
คว้ารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ แ (อ่าน 24) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Multi Skills Competition ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย (อ่าน 25) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ในงานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 43) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 56) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตัวแทน สพป.ลป เขต 1 ไปแข่งขันระดับประเทศ( (อ่าน 53) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ตัวแทน สพป.ลป เขต 1 ไปแข่งขัน (อ่าน 58) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ตัวแทน สพป.ลป เขต 1 ไปแข่งขันระดับประเทศ(ภา (อ่าน 59) 25 ก.ย. 61
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช (อ่าน 47) 19 ก.ย. 61
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ประจำปี (อ่าน 56) 13 ก.ย. 61
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ScienceShow ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 55) 13 ก.ย. 61
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ประจำปีการศึกษ (อ่าน 60) 13 ก.ย. 61
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ประจำปีการศ (อ่าน 73) 13 ก.ย. 61
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ประจ (อ่าน 115) 13 ก.ย. 61
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.1-3 ระดับเขตพื้นที่กา (อ่าน 57) 13 ก.ย. 61
ชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันการสร้างWebpage ประเภท WebEditor ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 63) 13 ก.ย. 61
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.ลำป (อ่าน 85) 29 ส.ค. 61
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.ลำป (อ่าน 61) 29 ส.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชน 2561 (อ่าน 189) 20 ส.ค. 61
ชนะเลิศอันดับ 1 Science Show ตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ 2561 (อ่าน 155) 24 ก.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Science Show ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (2561) (อ่าน 83) 24 ก.ค. 61
รับรางวัล ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561) (อ่าน 87) 18 ก.ค. 61
รับรางวัลประกวดมารยาทไทย ป.4-6 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561) (อ่าน 94) 18 ก.ค. 61
รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 242) 12 ก.พ. 61
รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 วิชา วิทยาศาสตร์ (อ่าน 221) 12 ก.พ. 61
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 244) 12 ก.พ. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแชร์บอลหญิง (2561) (อ่าน 228) 29 ม.ค. 61
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (อ่าน 234) 29 ม.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอลวันวิชาการ (2561) (อ่าน 227) 29 ม.ค. 61
รับรางวัล The best dancing ในงาน “KIDS DAY 2018 (อ่าน 206) 25 ม.ค. 61
ชนะเลิศที่ 1 การประกวดแฟชั่นคุณหนู วันเด็กแห่งชาติ2561 (อ่าน 129) 25 ม.ค. 61
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชน 2560 (อ่าน 221) 13 ธ.ค. 60
คว้าเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67/2560 (อ่าน 313) 02 พ.ย. 60
คว้า 2 เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67/2560 (อ่าน 277) 02 พ.ย. 60
เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั (อ่าน 308) 02 พ.ย. 60
เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67/ (อ่าน 441) 02 พ.ย. 60
เหรียญทอง ตัวแทน สพป.เขต 1 แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (อ่าน 211) 02 พ.ย. 60
เหรียญทองตัวแทน สพม.เขต 35 แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (อ่าน 196) 02 พ.ย. 60