ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3 ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-6 ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 62
อันดับที่ 2 และ อันดับที่3 ของจังหวัดลำปาง การสอบบัณฑิตแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 62
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-3 งานวันการศึกษาเอกชน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 งานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทอง อันดับ 5 การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-3 งานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skill Competition ป.4-6 งานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทอง “เพชรบวรวิทย์” 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “กัลยาณีนิทัศน์” 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทองแดง การแข่งขัน ASEAN Quiz ป.4-6 งานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6 งานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 งานวันการศึกษาเอกชน 2562
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
รางวัลเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62
เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 และไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62
รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62
เหรียญทองวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 2562 และไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62
ชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ปี 2561
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 (ระดับชาติ ภาคเหนือ)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 61
เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ป.4-6 (ระดับชาติ ภาคเหนือ)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 61