ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพการประกวด/แข่งขัน/รับรางวัล
เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
เหรียญทอง “การแข่งขันกายบริหาร” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เหรียญทอง “การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
เหรียญทอง “เล่านิทานประกอบท่าทาง” ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันากรแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ป.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling ชั้น ป.4-6
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ป.4-6
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่แห่งชาติ 2562
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
To Be Number 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Junior
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ SCIENCE SHOW 2019
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้า 5 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.4-6 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
คว้า 3 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.1-3 ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 62