ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อบรม/สัมมนา
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน 2561
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 61
อบรม STEM Education ประถมต้น 2561
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 61
โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 61
อบรมพัฒนาครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 60
คุณครูโรงเรียนไตรภพวิทยา อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 60
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 59
อบรมพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) 2559
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 59
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 2559
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 59
อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไตรภพวิทยา "งานได้ผล คนเป็นสุข"
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 58
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไตรภพวิทยา "พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี"
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 58
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 58
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต1 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 58
คณะครูร่วมอบรม (STEM Education)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 58
เจ้าหน้าที่ สช.ตรวจติดตามศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ.ลำปาง 9 กันยายน 2557
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 57
วิทยากรอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 55
ผู้บริหารและคณะครูอบรมการใช้ Tablet
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 55